Archieven en collecties in Vlaanderen

Loading...

Wat is Muziekbank Vlaanderen?

Muziekbank Vlaanderen bevat beschrijvingen van archieven, collecties, stukken en topstukken zoals die verspreid in Vlaanderen worden bewaard.

Muziekbank Vlaanderen wil een register zijn van het muzikaal erfgoed in Vlaanderen.

Dit erfgoed wordt beschreven volgens internationale standaarden zoals die gehanteerd worden in de archief-, bibliotheek-, en museumsector.

Van bestanden (collecties en archieven) als geheel worden beschrijvingen gemaakt door de identificatie van de vormer te combineren met gegevens over de bewaarplaats, datering, omvang en de toestand van het bestand. Dit gebeurt volgens de General International Standard Archival Description - ISAD(G) - zoals die ook door Archiefbank Vlaanderen wordt gehanteerd. Deze gegevens worden waar mogelijk aangevuld met informatie eigen aan het muzikaal erfgoed. 

Op dit moment zijn echter nog niet alle gegevens in onze databank beschikbaar op deze website. Honderden beschrijven worden nog geconvertreerd vanuit de vorige versie van Muziekbank Vlaanderen. 

Muziekbank Vlaanderen, een initiatief van Resonant

Vlaams muzikaal erfgoed

Resonant is het expertisecentrum voor muzikaal erfgoed, een dynamische en open netwerkorganisatie die het muzikaal erfgoed in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart brengt, de zorg voor het behoud ervan stimuleert en het op een innovatieve wijze ontsluit en opnieuw bekend maakt.