Wat is Muziekbank Vlaanderen?

Muziekbank Vlaanderen wil een register zijn van het muzikaal erfgoed in Vlaanderen.

Dit erfgoed wordt beschreven volgens internationale standaarden zoals die gehanteerd worden in de archief-, bibliotheek-, en museumsector.

Van bestanden (collecties en archieven) als geheel worden beschrijvingen gemaakt door de identificatie van de vormer te combineren met gegevens over de bewaarplaats, datering, omvang en de toestand van het bestand. Dit gebeurt volgens de General International Standard Archival Description - ISAD(G) - zoals die ook door Archiefbank Vlaanderen wordt gehanteerd. Deze gegevens worden waar mogelijk aangevuld met informatie eigen aan het muzikaal erfgoed.

Muziekbank Vlaanderen bevat beschrijvingen van archieven, collecties, stukken en topstukken zoals die verspreid in Vlaanderen worden bewaard.